MVO

Opkomen voor zwakkeren in de samenleving. Dat doen we vanuit onze professie, bijvoorbeeld door te zorgen dat zij aan het werk gaan, uit de schulden zijn of een dak boven het hoofd krijgen.

P1010451

Als bedrijf actief in het sociale domein is het vanzelfsprekend dat we opkomen voor zwakkeren in de samenleving. Dat doen we vanuit onze professie, bijvoorbeeld door te zorgen dat zij aan het werk gaan, uit de schulden zijn of een dak boven het hoofd krijgen. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook daarbuiten serieus. Bij ons aannamebeleid geven we voorrang aan sollicitanten uit kwetsbare doelgroepen. Daarnaast hebben wij ons als bedrijf verbonden aan Nav-Jeevan, een tehuis met school voor straatkinderen in India.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als maatschappelijk ondernemer is het voor ons heel normaal om extra maatschappelijke effort te leveren. Maatschappelijk ondernemen is immers ons business model en dat is continu in ontwikkeling. Onze organisaties doen er alles aan om mensen handvatten te bieden om hun eigen leven vorm te geven, zichzelf te ontwikkelen, regie te nemen over hun leven en zelfredzaam te zijn of te blijven. We zorgen voor onderwijs, begeleiding & bemiddeling naar werk en gezondheidszorg. Daarmee sluiten we voor een belangrijk deel aan bij de  , de Sustainable Development Goals. Dit zijn zeventien doelen die de Verenigde Naties in 2015 hebben aangenomen als onderdeel van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Deze doelen zijn bedoeld om mensen in actie te laten komen om de aarde te beschermen, armoede tegen te gaan en welzijn, welvaart en vrede te stimuleren.

Actief meedoen in de samenleving draagt bij aan het welzijn van mensen. Wij vinden het dan ook belangrijk om mensen te ondersteunen bij het vinden van zingeving in de vorm van werk of andere vormen van participatie. Dit betekent bijvoorbeeld dat al onze klanten kunnen rekenen op werkplekken, stages en toegang tot faciliteiten die zij nodig hebben voor een volgende stap in hun ontwikkeling. Interne vacatures binnen Calder Holding staan daarnaast altijd open voor onze cliënten. Zo hebben veel van hen een baan bij ons gevonden als manager, conciërge, gastvrouw/gastheer, facilitair medewerker, consulent, vormgever en stafmedewerker.

Ook bieden we jonge veelbelovende professionals de mogelijkheid om bij ons een traineeship te volgen of onderzoek te doen.

Bekijk het traineeschip

 

Eerlijk en duurzaam personeelsbeleid

Belangrijk voor ons is ook dat elke medewerker volledig tot zijn recht komt en zich blijft ontwikkelen.  Jaarlijks bespreekt elke medewerker de mogelijkheden met zijn leidinggevende waarmee de medewerker een Persoonlijk Ontwikkelingsplan kan opstellen. Medewerkers kunnen hun vaardigheden ontwikkelen bij onze eigen Calder Academy of extern. Er is voor elke medewerker een opleidingsbudget beschikbaar. De variëteit aan organisaties binnen de holding geeft onze medewerkers ook veel ruimte om eens bij één van de andere bedrijven te gaan kijken. Iets waar medewerkers altijd met enthousiasme gebruik van maken.

Diversiteit

Ons personeelsbestand is bijzonder uiteenlopend. De deuren van onze bedrijven staan voor iedereen open, omdat het belangrijk is dat je met veel verschillende mensen om gaat en van veel verschillende mensen leert, om de dynamiek en de synergie te vergroten en ontwikkeling van mensen te versterken. Diversiteit vormt daarom een belangrijk aspect van ons HR-beleid. We dragen daarom zorg voor zoveel mogelijk onderscheidende factoren binnen ons personeelsbestand, zoals leeftijd, gender, nationaliteit, opleiding, cultuur en werkervaring.

Milieu

Sinds 2008 hanteren wij onze Environmental Policy Statement. Binnen Calder Holding hebben we onze impact op het milieu geïnventariseerd. Samen met het personeel zijn oplossingen bedacht om deze impact terug te brengen op het gebied van bewustzijn van het energieverbruik, duurzaam vervoer, afval (reduce-reuse-recycle) en de inkoop van middelen.