Domein Zorg

In het domein zorg opereert Calder Holding met drie bedrijven. Max Ernst GGZ als landelijke Basis GGZ en Specialistische GGZ behandelaar voor kinderen, jongeren en volwassenen. Onderdeel van Max Ernst GGZ is Plan Morgen GGZ, van waaruit we een hybride behandelaanbod in de Basis GGZ verzorgen. Jan Arends richt zich op ambulante begeleiding van volwassenen en jongeren vanuit de WMO en Jeugdwet, forensische begeleiding, behandeling en biedt kwetsbare groepen een beschutte woonplek in haar Jan Arendshuizen.

SHBNG MAX ERNST 420717 LR
7178+

cliënten mogen ondersteunen in 2022

88%

aanbevolen door cliënten

765+

een cliënt uitstroom bereikt in 2022


In de zorg is Calder Holding vertegenwoordigd met twee bedrijven. Max Ernst GGZ is landelijk behandelaar voor Basis en Specialistische GGZ voor jeugd en volwassenen. Als onderdeel van Max Ernst GGZ is Plan Morgen GGZ ontstaan, van waaruit we een online of blended behandelaanbod in de Basis GGZ verzorgen. Jan Arends verzorgt ambulante begeleiding van volwassenen en jongeren (WMO, Jeugdwet), als ook forensische begeleiding en behandeling. Ook biedt Jan Arends de mogelijkheid voor  beschermd wonen in diverse Jan Arendshuizen verspreid over het land. 

Jan Arends begeleidt, coacht en traint jongeren en volwassenen met een psychische, verstandelijke of sociale beperking bij het dagelijkse leven. Het maakt niet uit of het gaat om ondersteuning bij wonen, werken, financiën, gezondheid of het omgaan met anderen. Samen met de cliënt bepalen we het doel, dat we zo snel mogelijk gaan realiseren. Want, ontzorgen, zelfredzaam zijn... dat is waar Jan Arends altijd naar toe werkt. Jan Arends doet dit in meer dan 150 gemeenten in Nederland vanuit de Wmo, maar ook in haar huizen voor beschermd wonen en in speciale projecten voor (risico)jongeren.

Ga naar Jan Arends


Max Ernst GGZ is een landelijk opererende GGZ instelling voor zowel Basis als Specialistische GGZ en behandelt jongeren en volwassenen met psychische en psychiatrische problemen. De zorg is gericht op volledig herstel of verbetering in het dagelijks functioneren en is gebaseerd op zowel (geprotocolleerde) behandelmethoden waarvan de effectiviteit is aangetoond als op voortdurende toetsing bij de cliënten naar de waardering van de geboden zorg. Max Ernst GGZ beschikt over het HKZ keurmerk.

Ga naar Max Ernst GGZ


Plan Morgen GGZ is een instelling dat zich richt op basis GGZ. De zorg is gericht op vermindering van klachten en verbetering van het dagelijks functioneren en is gebaseerd op zowel (geprotocolleerde) behandelmethoden waarvan de effectiviteit is aangetoond, als de professionele kennis van onze psychologen en op voortdurende toetsing bij de cliënten naar de waardering van de geboden zorg. Plan Morgen is een onderdeel van Max Ernst GGZ.

Ga naar Plan Morgen 

Het idee voor de Cue2walk ontstond in 2010 tussen mensen met parkinson en hun behandelaar. In 2016 werd in overleg met alle betrokkenen Cue2walk International opgericht om deze oplossing beschikbaar te maken voor mensen met parkinson. Altijd in nauwe samenwerking met kennisinstellingen, zorginstellingen, behandelaren, mensen met parkinson en hun naasten.

Ga naar Cue2walk