Wie zijn wij?

We zijn maatschappelijk ondernemers. ‘Van inactief naar actief’ is ons motto. Onze drive is om mensen te begeleiden bij hun ontwikkeling en hen te stimuleren om het maximale uit hun talenten en capaciteiten te halen.

P1010443 (1)

Creëren van kansgelijkheid

Het is maatschappelijk verantwoord en goed dat de overheid diensten als onderwijs, re-integratie en zorg biedt. Het creëert kansengelijkheid voor burgers en biedt zekerheid. Maar niet altijd en niet voor iedereen pakt dit op de gewenste manier uit en zien we een mismatch tussen het bestaande aanbod en de behoefte van significante groepen in de samenleving. In dit speelveld is Calder een rol gaan spelen met altijd een eigen visie en aanpak. Het juiste doen voor mensen die dat even nodig hebben en daar resultaat aan durven te verbinden. Deze hybride invulling van collectieve taken is het beste voor een land.


Sociale ondernemers

We zijn maatschappelijk ondernemers. ‘Van inactief naar actief’ is ons motto. Onze drive is om mensen te begeleiden bij hun ontwikkeling en hen te stimuleren om het maximale uit hun talenten en capaciteiten te halen. We zijn altijd in beweging en op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Daarom zijn we al jaren een sterk en gezond bedrijf. Zo kunnen we blijven investeren in groei en innovatie.

Onze onderneming is gebouwd op drie sterke pijlers: onderwijs, zorg en werk. Waar mogelijk maken we mooie verbindingen tussen deze domeinen. Door mee te bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen, trends en nieuwe wet- en regelgeving ontwikkelen we voortdurend nieuwe concepten voor onze cliënten, studenten en opdrachtgevers.


Eigenwijs en strategisch

Door goed in te spelen op de actuele trend maar ook door het maken van “eigenwijze“ strategische keuzes. Kennis van wet- en regelgeving, innovatiekracht en ontwikkelvaardigheid t.b.v. nieuwe concepten, grote discipline in het afleggen van verantwoording en resultaatgerichtheid zijn hiervoor voorwaardelijk. Samen kunnen de werkmaatschappijen uit onze groep een mooi palet aan integrale dienstverlening bieden op het gebied van onderwijs, werk, zorg, wonen en participatie. In de afgelopen jaren ontwikkelde onze groep zich zo tot een bedrijf met ruim 900 medewerkers en een breed scala van diensten op het gebied van loopbaanontwikkeling, re-integratie, indicatiestelling, taal-en inburgering, schuldhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, ambulante- en woonbegeleiding en beroepsonderwijs. De organisatie heeft in Nederland een landelijke dekking en is in het Verenigd Koninkrijk en België (Vlaanderen) actief. Door de ontwikkeling van vernieuwende vraaggerichte producten, resultaatgerichte uitvoering en strakke procesbeheersing heeft Calder Holding zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke sociale dienstverlener. Al bewegend zorgen wij in de domeinen Werk, Onderwijs en Zorg voor praktische en duurzame oplossingen voor kwetsbare doelgroepen.


Kleurrijk palet aan dienstverlening

In de afgelopen dertig jaar ontwikkelde onze groep zich zo tot een bedrijf met ruim 750 medewerkers. We werken door heel Nederland en zijn ook in België en Engeland actief. Samen bieden onze bedrijven een kleurrijk palet aan dienstverlening. Of het nu gaat om begeleiding naar werk, beroepsonderwijs, psychische zorg, loopbaanontwikkeling, beschermd wonen, maatschappelijke begeleiding of taalonderwijs, wij leveren op al deze gebieden resultaatgerichte diensten om mensen te helpen groeien.


Contactformulier

Voor vragen of informatie over Calder Holding zijn wij op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereikbaar op de telefoonnummers: 038-4233713 of 030-6377631. Dit kan ook via onderstaande berichtenmodule. Wij zorgen binnen 24 uur voor een reactie.