Domein Onderwijs

Talent ontwikkelen en een leven lang leren? Bij Capabel Onderwijs kunnen volwassen studenten terecht voor erkende verkorte beroepsopleidingen in het mbo, vak- en brancheopleidingen en taalonderwijs. Maar ook voor cursussen die kennis en zelfvertrouwen te boosten. Iedereen is welkom: herstarters, anderstaligen, zij-instromers en omscholers. Wij hebben de kennis in huis om onze studenten te begeleiden naar het diploma. Ons onderwijs is flexibel en toegankelijk. Met Dynamic Training zijn we in Engeland actief.

Z&W Arbeidsdeskundige Vrouw 20211573
65000+

geholpen aan een startkwalificatie

100+

uitgebreid aanbod opleidingen en cursussen

92%

aanbevolen door studenten en cursisten


Capabel Onderwijs biedt door het ministerie van OCW geaccrediteerde beroepsopleidingen, branche- en vakopleidingen en cursussen in maar liefst veertien vakgebieden: van Zorg & Welzijn tot Logistiek & Techniek en van ICT & Web tot Beveiliging & Veiligheid. Gemeenten en werkgevers kunnen bij ons terecht voor het helpen versterken van de basisvaardigheden (taal, rekenen, digi-vaardigheden) van hun inwoners en werknemers.

In Nederland gaat het om Capabel Onderwijs (mbo), Capabel Hogeschool, Capabel PRO (branche- en vakopleidingen) Capabel Taal, SBK (veiligheid en techniek), en Dynamic Training (praktijkonderwijs in Zorg en Welzijn) in Engeland.

Ga naar Capabel


Capabel Hogeschool heeft meer dan 15 jaar ervaring in praktijkgestuurd hbo. In praktijkgestuurd hbo ontwikkelt de student zich in leerprojecten per beroepsonderdeel, waar kennis, vaardigheden en competenties in samenhang aan bod komen. Ons onderwijsmodel sluit aan bij de wijze waarop mensen leren door te werken. Door verdeelde aandacht voor samenhangende kennis, vaardigheden en beroepskenmerken begint de ontwikkeling al vanaf het begin van de opleiding, waar deze normaalgesproken alleen tijdens de stage of pas na de studie aanvangt. Capabel Hogeschool werkt met kleine groepen, waardoor elke student kan rekenen op veel persoonlijke aandacht.

Ga naar Capabel Hogeschool 


Capabel Taal verzorgt al jarenlang lessen aan mensen die een andere taal spreken of die hun basisvaardigheden (taal, rekenen, digi-vaardigheden) willen verbeteren. Ons lesaanbod hebben we daardoor heel goed op onze deelnemers weten af te stemmen: toegankelijk en aantrekkelijk! Capabel Taal heeft locaties in heel Nederland.

Ga naar Capabel Taal


Capabel PRO is dé autoriteit in begeleid verkort erkend afstandsonderwijs. Capabel PRO leidt jaarlijks zo’n 6.000 deelnemers op voor een vakdiploma, branche-diploma of mbo-diploma. Bij Capabel PRO staat op een leuke manier doelgericht leren voor het diploma centraal. Capabel PRO verzorgt praktijkgericht onderwijs vanuit de visie dat wij het belangrijk vinden dat de deelnemer ervaart dat wij er voor hem zijn. Deelnemers leren actief en praktijkgericht in een stimulerende en gestructureerde omgeving.

Ga naar Capabel PRO


SBK Opleidingen is een sterk merk als het gaat om opleidingen in techniek en veiligheid, zoals BHV, Elektrotechniek, Intern transport, Communicatie en VCA. SBK verzorgt deze opleidingen op de werkvloer, omdat dit bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid, betere prestaties en een groter draagvlak voor verandering. Juist in het werkveld zelf komen de benodigde competenties van een medewerker goed tot ontwikkeling .

Ga naar SBK 


Dynamic Training is onze Engelse dochter en specialist in leerwerktrajecten en op maat gemaakte trainingen rond zorg en welzijn. De organisatie zet zich in om talent de kans te geven zich te ontwikkelen en ambities te realiseren. Dynamic Training is een Health Education England Preferred Provider en is leverancier voor the National Skills Academy for Health.

Ga naar Dynamic Training 

NOVI is de oudste ICT-opleider van Nederland. Al hadden we bij onze oprichting in 1958 nog wel een andere naam: informaticus en schaakkampioen Max Euwe zette ons in de markt als AMBI, een afkorting is voor Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatievoorziening. In 1997 werd AMBI het NOVI van nu.

Ondanks onze leeftijd zitten we bepaald niet achter de geraniums. Integendeel: doordat we midden in de derde industriële revolutie stonden, hebben we bijgedragen aan de automatisering in Nederland en zijn we nu kennisexpert in de ICT. Ons jonge team zet zich elke dag in om jouw leerervaring en de inhoud van onze programma’s steeds een beetje beter te maken. Want leren vernieuwen, dat is onze missie.

Ga naar NOVI  

De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie is een opleidingsinstituut met vier faculteiten: de Nederlandse Fotovakschool, de Dutch Filmers Academy, de Amsterdam Film School en de XR-Academy. Wij bieden kwalitatief vakgericht onderwijs dat nauw aansluit op de (arbeids)markt. Binnen het domein beeldcommunicatie bieden we veel differentiatie, variërend van voltijd en deeltijd hbo- en mbo-opleidingen, tot korte opleidingen tot een jaar.

Ga naar NAVB