Onze ondernemingen

Onze bedrijven in de diverse domeinen hebben een duidelijke visie over wat ze maatschappelijk willen bereiken. Onze medewerkers zijn enthousiast, daadkrachtig en innovatief om dit om te kunnen zetten naar tastbare resultaten. Daarbij zijn onze sterke bedrijfsmatige beheersing en onze methodische aanpak ook belangrijke bronnen van ons succes. De inkomsten die we genereren, investeren we grotendeels weer in nieuwe initiatieven.

Depositphotos 61424261 Xl 2015

Domeinen van Calder Holding

De organisaties binnen Calder Holding voeren hun activiteiten uit in drie domeinen: Onderwijs, Zorg en Werk. Binnen deze drie domeinen spelen onze bedrijven in op ontwikkelingen van buiten met visie, daadkracht en gevoel voor innovatie. Altijd meebewegend op de golven van de politieke en maatschappelijke context, waar in de ene periode sprake is van veel marktwerking en dan weer van een periode met vooral publieke levering. Naast bedrijfsmatige beheersing is onze sterke focus op methodische aanpakken een belangrijke bron van ons welslagen.

Juist in dienstverlening door en voor mensen, blijkt het stellen van meetbare doelen de sleutel voor succes. Door daarnaast goed in te spelen op de actuele trend, maar ook door het maken van “eigenwijze“ strategische keuzes mag Calder Holding zich gelukkig prijzen met een breed palet aan ondernemingen en activiteiten in onderwijs, zorg en werk. Organisaties met synergie die waar nodig en waar mogelijk een volledig integrale en multidisciplinaire aanpak weten neer te zetten.

Onderwijs

Capabel Onderwijs biedt door het ministerie van OCW geaccrediteerde beroepsopleidingen, branche- en vakopleidingen en cursussen in maar liefst veertien vakgebieden: van Zorg & Welzijn tot Logistiek & Techniek en van ICT & Web tot Beveiliging & Veiligheid. Gemeenten en werkgevers kunnen bij ons terecht voor het helpen versterken van de basisvaardigheden (taal, rekenen, digi-vaardigheden) van hun inwoners en werknemers.

In Nederland gaat het om Capabel Onderwijs (mbo), Capabel Hogeschool, Capabel PRO (branche- en vakopleidingen) Capabel Taal, SBK (veiligheid en techniek), en Dynamic Training (praktijkonderwijs in Zorg en Welzijn) in Engeland.


Werk

Calder Werkt en Alexander Calder arbeidsintegratie (België) zijn de organisaties binnen Calder Holding die alles in huis hebben als het gaat om arbeidsdiagnose en de begeleiding en bemiddeling naar (vrijwilligers)werk. De medewerkers van beide bedrijven ondersteunen elke denkbare doelgroep bij het vinden van de kortste weg naar werk, loopbaanontwikkeling, diagnose en onderzoek gericht op arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Cm Onze Ondernemingen

Zorg

In de zorg is Calder Holding vertegenwoordigd met twee bedrijven. Max Ernst GGZ is landelijk behandelaar voor Basis en Specialistische GGZ voor jeugd en volwassenen. Als onderdeel van Max Ernst GGZ is Plan Morgen GGZ ontstaan, van waaruit we een online of blended behandelaanbod in de Basis GGZ verzorgen. Jan Arends verzorgt ambulante begeleiding van volwassenen en jongeren (WMO, Jeugdwet), als ook forensische begeleiding en behandeling. Ook biedt Jan Arends de mogelijkheid voor  beschermd wonen in diverse Jan Arendshuizen verspreid over het land.