Samen naar een duurzame toekomst

Social Mobility Report 2022

Mobile Rode Voet En Krul

Voorwoord

We kijken met overwegend positieve gevoelens terug op 2022. Weliswaar lieten we dit jaar de corona-pandemie achter ons, echter kwamen daar andere belangwekkende gebeurtenissen voor in de plaats. De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld; allemaal ontwikkelingen die hun impact hebben gehad en nog hebben op studenten, cliënten, opdrachtgevers en medewerkers. Tegelijkertijd hebben we ons in 2022 weer met veel energie kunnen focussen op de ontwikkeling, verbreding en vernieuwing van de dienstverlening voor diezelfde studenten, cliënten en opdrachtgevers. Ons sterke fundament, aangevuld met mooie initiatieven en nieuwe opdrachten, maakt dat we ook dit jaar trots kunnen zijn op wat we samen aan maatschappelijke impact hebben bereikt. We konden voor tienduizenden mensen het verschil maken, zodat ze sterker in het leven staan: van het behalen van een erkend diploma tot het vinden van nieuw perspectief, een fijne baan of een veilig thuis.

HV CALDER20200168

Meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en investeren in nieuwe mogelijkheden, de kern van onze visie als maatschappelijk ondernemers, leverde ook in 2022 mooie resultaten op. Bijvoorbeeld in het domein Onderwijs met een verbreding van het opleidingspakket in nieuwe vakgebieden en leerwegen, vak- en brancheonderwijs en de opening van twee nieuwe vestigingen, zodat nog meer studenten een waardevol diploma kunnen halen. Bijzonder trots zijn we op onze opleidingen voor honderden werkzoekenden voor UWV en de gemeente Rotterdam, waarmee we de kansen op duurzaam werk voor deze doelgroep vergroten. En de ondersteuning die we aan Oekraïense vluchtelingen hebben kunnen bieden met speciale taalprogramma’s.

In ons domein Werk zijn onze loopbaancoaches, psychologen, arbeidsdeskundigen, artsen en loonwaarde-experts voor diverse grote gemeenten actief en inmiddels de specialisten in het onderzoeken wat werkzoekenden allemaal aan capaciteiten in huis hebben, zodat zij een passende baan kunnen vinden. De opdrachtgevers van onze re-integratieopdrachten spreken hun waardering uit voor onze hoge plaatsingscijfers van mensen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. In 2022 kreeg Calder Werkt een mooie nieuwe gunning van het ministerie van Defensie, voor de re-integratie van medewerkers die door langdurige arbeidsongeschiktheid hun loopbaan buiten Defensie moeten gaan voortzetten.

In het domein Zorg zijn de medewerkers van Jan Arends en Max Ernst GGZ met individuele begeleiding en behandeling belangrijk voor duizenden volwassenen, kinderen en jongeren die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben in hun leven, bijvoorbeeld vanwege mentale problemen, problemen thuis of schulden. Sinds 2022 begeleiden we in samenwerking met Capabel Hogeschool daarbij een nieuwe doelgroep: studenten die door het ervaren sociale isolement tijdens corona nu behoefte hebben aan psychologische ondersteuning, zodat zij in staat zijn hun studie tijdig en succesvol af te ronden.

Onze bijzondere dank en waardering gaat uit naar al onze medewerkers. Dankzij hun enorme inzet, professionaliteit en flexibiliteit konden we in 2022 opnieuw van betekenis zijn voor onze studenten, werkzoekenden en cliënten en zien we de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.


Samen naar een duurzame toekomst

Als sociaal ondernemer in de domeinen Onderwijs, Zorg en Werk willen we een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG) die de Verenigde Naties in samenwerking met vele organisaties en burgers hebben geformuleerd als kompas voor een betere en duurzame wereld voor iedereen. Het idee achter de SDG is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst. Dit raakt de kern van wie wij als Calder Holding zijn. Wij willen altijd maatschappelijke waarde toevoegen met onze dienstverlening en de SDG vormen daarbij een belangrijke leidraad, zoals u in het SoMo Report 2022 terug kunt lezen.

Digital Screen With Environment Day

Onze visie is immers dat het maatschappelijk verantwoord en goed is dat de overheid diensten als onderwijs, re-integratie en zorg biedt. Het creëert kansengelijkheid voor burgers en biedt zekerheid. Maar niet altijd en niet voor iedereen pakt dit op de gewenste manier uit en dan zien we een mismatch tussen het bestaande aanbod en de behoefte van significante groepen in de samenleving. In dit speelveld zijn de bedrijven binnen Calder Holding een rol gaan spelen met altijd een eigen visie en aanpak. Het juiste doen voor mensen die dat even nodig hebben en daar resultaat aan durven te verbinden. Deze hybride invulling van collectieve taken is het beste voor een land.

Het draait in onze bedrijven altijd om mensen. Mensen op zoek naar nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt, mensen die een diploma willen halen om hun talenten beter te benutten of mensen die bijvoorbeeld na een problematische periode weer grip op hun leven willen krijgen. Tegelijkertijd hebben onze opdrachtgevers behoefte aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals effectieve en betaalbare zorg, het scholen van werknemers in kansberoepen of het sterker maken van langdurig werkzoekenden zodat zij duurzaam aan de slag kunnen. We helpen mensen verder, met praktische en duurzame oplossingen.

In dit SoMo Report brengen we een aantal voorbeelden daarvan voor het voetlicht in woord en beeld. U kunt bijvoorbeeld lezen over de samenwerking tussen Capabel en leerbedrijf AM Supportteam waarin we ons best doen jongeren een betere toekomst te geven en ook over wat Max Ernst GGZ voor studenten betekent. In dit SoMo Report vindt u verschillende video’s waarin we nog meer van onze maatschappelijke meerwaarde laten zien. Zoals over de taalcursussen aan Oekraïense vluchtelingen en de meerwaarde van mentale trainingen van Calder Werkt voor mensen met multiproblematiek in een uitkering voor de gemeente Rotterdam. Kortom: er is genoeg te lezen en te zien over Calder Holding in 2022. Ook nu weer in een online report om het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij wensen u veel plezier met dit SoMo Report.

Bekijk de Sustainable Development Goals (SDG).


Onze domeinen

Bij Calder Holding werken ruim 750 medewerkers. Stuk voor stuk aanpakkers die graag in een resultaatgerichte omgeving werken. We houden ervan mensen te ondersteunen en verder te helpen om mee te kunnen doen in onze samenleving. Dit doen we met praktische en duurzame oplossingen in Onderwijs, Zorg en Werk. We zijn sociaal en ondernemend met een sterke wil om grip te hebben op bedrijfsmatige processen.

Pexels Mentatdgt 1569076
Onderwijs
Z&W Sociaal Werker 1 1270765

In het domein Onderwijs hebben wij één doel; zo snel mogelijk onze studenten verder helpen. Daarom zetten we in korte tijd alle energie op wat nu voor hen belangrijk is. Zo creëren we samen de beste mogelijkheden. Met erkende opleidingen die zo kort mogelijk zijn. Kort & krachtig, dat hoort bij ons. Dat is zichtbaar in alle sectoren waar we actief zijn en op alle niveaus: mbo, hbo, vak- en brancheopleidingen, taalonderwijs en cursussen. Altijd persoonlijke aandacht, flexibele startdata en ervaren docenten die blijven motiveren.

Werk
Depositphotos 247071218 Xl 2015

In Nederland en België helpen onze organisaties in het domein Werk mensen met het vinden van een nieuwe baan of het zetten van de eerste stappen richting de arbeidsmarkt. We leveren hierbij het complete spectrum: van uitgebreide diagnoses (fysiek, psychisch, taal en competenties) tot begeleiding en bemiddeling naar werk. Daarnaast zijn we sterk in loonwaardemetingen en ondersteunen we werkgevers bij de begeleiding van werknemers uit het doelgroep-register. Altijd gericht op het bereiken van arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft.

Zorg
VOORSTEL FOTO DOMEIN ZORG

Lichte of ernstige mentale problemen; onze mensen zorgen ervoor dat je beter in je vel komt te zitten en weer mee kunt doen. Iedereen die ondersteuning nodig heeft kan bij ons terecht voor gerichte hulp. Dit kan variëren van specialistische GGZ, basis GGZ, ambulante begeleiding tot beschermd wonen. Voor zowel jeugd als volwassenen. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we focus nastreven in alles wat we doen. Focus op de vraag, focus op kwalitatieve zorg en focus op het best mogelijke resultaat.


Onze ondernemingen

Hieronder een overzicht van de ondernemingen van Calder Holding.

444

Onderwijs

Capabel Onderwijs
Logos 600X300 #2 01

Autoriteit in verkort en erkend beroepsonderwijs voor volwassenen in o.a. zorg & welzijn, commercieel & ondernemen, gastvrijheid & horeca en beveiliging & veiligheid.

Capabel Hogeschool
Logos 600X300 #2 02

Gekwalificeerd en deskundig opleider in praktijkgestuurd en samenhangend hbo-onderwijs in zorg & welzijn, psychologie & coaching, bedrijfskunde & leiderschap, hrm & inzetbaarheid, ict & web en juridisch & recht.

Capabel PRO
Logos 600X300 #2 12

Gespecialiseerd in online afstandsonderwijs voor branche- en vakdiploma’s met strakke begeleiding naar een diploma.

Capabel Taal
Logos 600X300 #2 03

Specialist in formele volwasseneneducatie, NT2-taalcursussen en taaltrainingen op de werkvloer.

SBK Opleidingen
Logos 600X300 #2 04

Toonaangevende business to business opleider voor de technische sector in heel Nederland.

Dynamic Training
Logos 600X300 #2 05

Specialist in trainingen rond zorg en welzijn voor bedrijven in zowel de publieke als de private sector in Engeland.


Werk

Calder Werkt
Logos 600X300 #2 07

Begeleidt werkzoekenden naar een passende baan, van diagnostiek tot jobhunting. Ondersteunt werkgevers integraal bij het duurzaam inzetbaar maken en (be)houden van hun personeel.

Alexander Calder arbeidsintegratie
Logos 600X300 #2 08

Arbeidsintegratie in België. Begeleidt mensen bij het vinden van een baan en bij het maken van loopbaankeuzes.

Aob Compaz
AOB Logo

Passende diagnostiek, intelligentie-onderzoeken en schoolbelevings-onderzoeken bij leerlingen, dyslexie-onderzoeken en profielkeuze-onderzoeken.

Calder Mobile
Calder Mobile

Voor verloning en detacheringen van doelgroepen bij publieke en private opdrachtgevers.


Zorg

Max Ernst GGZ
Logos 600X300 #2 10

Landelijk opererende GGZ-instelling voor basis en specialistische GGZ. Autoriteit in behandeling van angst en depressie.

Jan Arends
Logos 600X300 #2 09

Beschermd wonen en ambulante begeleiding voor iedereen met een psychische of sociale beperking.


Domein Onderwijs

Binnen het domein Onderwijs zijn we heel blij dat er in 2022 weer ruimte was voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven na twee jaar coronapandemie én de impact hiervan op het onderwijs, onze studenten en collega’s. Wij zijn er daarnaast trots op dat wij binnen alles wat we doen op zoek zijn naar maatschappelijke waarde, wat ook nog eens prachtig blijkt aan te sluiten bij een aantal Sustainable Development Goals (SDG) zoals de Verenigde Naties die geformuleerd hebben. Doelen gericht op duurzame ontwikkeling van de mens en de wereld om ons heen. Voor ons zijn dat de SDG: Kwaliteitsonderwijs, Geen armoede, Ongelijkheid verminderen en Waardig werk & economische groei.

Z&W Sociaal Werker 1 1270765

Capabel Onderwijs: groei en ontwikkeling

4 Kwaliteitsonderwijs

Capabel Onderwijs brengt een leven lang ontwikkelen voor iedereen in de praktijk. Met erkende en korte beroepsopleidingen waarmee onze studenten hun toekomstperspectief vergroten en bekwaam en gemotiveerd de arbeidsmarkt betreden.

We hebben ons werkgebied in september 2022 uitgebreid met de opening van twee nieuwe vestigingen in Amersfoort en Hengelo. Hier zijn inmiddels al ruim honderd studenten gestart met hun erkende verkorte mbo-opleiding.


Verbreding van het opleidingspakket

Ook zijn we doorgegaan op de ingeslagen weg van verbreding van het opleidingspakket in nieuwe vakgebieden en uitbreiding in leerwegen. Inmiddels biedt Capabel Onderwijs 36 verschillende mbo-opleidingen die via meerdere leerwegen gevolgd kunnen worden.

Er studeren momenteel ruim 5.000 mbo-studenten in 50 verschillende opleidingen en leerwegen bij Capabel. Meest recent is de eerste groep studenten gestart met de verkorte opleiding Expert IT Systems & Devices binnen ons vakgebied ICT &Web.


Hechte banden met onze leerbedrijven

Opleiden doen we altijd in nauwe samenwerking met onze leerbedrijven. We zijn over en weer enthousiast over die samenwerking.

De leerbedrijven zijn blij met onze volwassen, niet-leerplichtige studenten, die heel bewust kiezen voor het vak en intrinsiek gemotiveerd zijn. Leerbedrijven in tekortberoepen waarvoor we opleiden, vinden en binden zo bovendien nieuwe medewerkers.  Medewerkers die dankzij onze verkorte opleiding ook snel aan de slag kunnen.

En Capabel is blij dat veel van onze studenten voor hun stageperiode terecht kunnen bij gerenommeerde en erkende leerbedrijven, waar zij na het behalen van hun diploma ook nog vaak mogen blijven werken.


Samenwerking tussen leerbedrijven en Capabel

1 Geen Armoede 10 Ongeljikheid

Ook zijn er leerbedrijven die juist graag met Capabel en onze studenten samenwerken, omdat we beiden maatschappelijke waarde willen toevoegen. De projecten waarin onze studenten met het leerbedrijf AM Supportteam in Arnhem samenwerken zijn daar een goed voorbeeld van. Deze projecten lopen uiteen van jongerenbegeleiding en armoedebestrijding tot het stimuleren van gelijke kansen voor kinderen. De Talentenfabriek026, een ander initiatief van AM Supportteam, creëert kansen voor onze (en andere) studenten die vanwege hun achtergrond niet altijd gemakkelijk aan een stageplek komen.

Samen leiden wij hen op en geven we passende begeleiding om hun diploma te kunnen halen, zodat ze voldoende baanperspectief hebben.


Diversiteit en inclusie

10 Ongeljikheid

Onze populatie studenten is heel divers en iedereen hoort erbij. Het gaat bijvoorbeeld om jongvolwassenen die vroegtijdig van school zijn gegaan of die in hun thuisland hun opleiding moesten onderbreken. Zij willen allemaal opnieuw een poging wagen om het eerdere perspectief waar te maken. Daarnaast hebben we ook veel studenten die al wat ouder zijn, soms werkend, soms zoekend, die zich willen laten omscholen om het roer om te gooien of hun kansen te vergroten.

Een mooi voorbeeld daarvan is Mimoun (53 jaar). In december heeft Capabel een oproep gedaan met de campagne “Wie verdient een krachtig cadeau?” om mensen te nomineren die een gratis opleiding verdienen. Op basis van deze nominatie en motivatie volgden stemrondes die tot een winnaar hebben geleid. Mimoun is genomineerd door zijn dochter Siham. Siham is heel trots op haar vader en wilde hem zo graag de kans geven te doen wat hij altijd al wilde doen. 

Voor Mimoun is dat het volgen van de opleiding tot Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg om daar daarna zijn beroep van te kunnen maken. Siham zegt dat als iemand deze opleiding verdient, dat Mimoun dat is. Zij vertelt dat hij zijn hele leven klaar staat voor anderen en altijd hard heeft gewerkt voor zijn familie. Mimoun is inmiddels met zijn opleiding gestart.

Capabel Onderwijs schenkt de waarde van de mbo-opleiding voor Mimoun ook nog als extra bijdrage aan Nav-Jeevan, een stichting die onderdak en scholing biedt aan de straatkinderen van Nagpur om hen te helpen een nieuw leven op te bouwen. In 2022 hebben wij het schoolgeld voor een vervolgopleiding inclusief kost en inwoning betaald voor Isha en Simran. Annelies van de Ven, oprichter van de stichting, laat weten dat de twee meisjes het heel goed gedaan hebben op de opleiding Verpleegkunde en dat zij naar verwachting eind 2023 zullen afstuderen.

Capabel Hogeschool: verbreding en het vergroten van kansen(gelijkheid)

4 Kwaliteitsonderwijs

Als Capabel Hogeschool bieden we een kwalitatief hoogstaand alternatief voor een bekostigde hogeschool voor iedereen die om wat voor reden dan ook op zoek is naar een degelijk en betaalbaar alternatief waar je terecht kunt voor zowel voltijdstudies als deeltijdstudies.

Wij zijn er trots op dat eind 2022 ruim 450 studenten een (verkorte) bacheloropleiding volgen bij Capabel Hogeschool. Ook is in 2022 de ontwikkeling gestart van onze nieuwe ster aan het firmament, de bachelor Maatschappelijke Bedrijfskunde

Het eindprofiel van deze opleiding raakt de kern van wat Capabel is. Bij de meeste organisaties en bedrijven gaat het immers om veel meer dan het maken van winst. Het gaat om een dynamiek waarin mensen en omgeving samenkomen en samenwerken om tot een resultaat te komen dat veel meer is dan simpelweg harde euro’s. Een perspectief op bedrijfskunde dat om een maatschappelijke insteek vraagt om in dit proces te kunnen sturen en de werking ervan te begrijpen. Deze bachelor geeft hier handen en voeten aan.


Taal voor de toekomst

10 Ongeljikheid

Capabel biedt kwaliteitsonderwijs en wil ongelijkheid verminderen. In de praktijk hebben we gezien dat studenten met een niet-Nederlandse achtergrond die wel over het gevraagde niveau en capaciteiten beschikken, vastlopen op een gebrek aan taalkennis en -ervaring.

Vandaar dat wij in 2022 zijn begonnen om deze mensen in het kader van diversiteit en inclusie te voorzien van taalondersteuning in de vorm van workshops en individuele begeleiding.

Wij hebben geconstateerd dat dit de slaagkans van deze studenten significant verhoogt en gaan zeker door met dit aanbod taalondersteuning. De taalbegeleiding draagt bovendien bij aan het bevorderen van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten

Capabel PRO: vak- en branche-opleidingen

4 Kwaliteitsonderwijs

Capabel PRO is ons label voor kwaliteit in afstandsonderwijs. Onze studiecoaches van Capabel PRO hebben in 2022 ruim 4.000 werknemers in diverse branches, o.a. drogisterij, technische handel en parfumerie, met raad en daad terzijde gestaan bij het behalen van hun vakdiploma.

Niet voor niets scoren wij al jaren hoog op klanttevredenheid bij belangrijke opdrachtgevers als AS Watson, Ahold, Plus en in de vaktechnische handel. In 2022 kregen wij van hen een dikke 8!

De studiecoaches van Capabel PRO spelen een belangrijke rol in de studieloopbaanbegeleiding van onze mbo-studenten in de Flexibele Leerweg+. De Flexibele Leerweg+ is een hybride leerweg (OVO); een deeltijdstudie, waarbij de studenten hun lessen ’s avonds volgen, deels via online lessen en deels via praktijklessen op locatie.

Voor deze studenten maakt de expertise van Capabel PRO in afstandsonderwijs het verschil. Ruim 1.300 studenten in de Flexibele Leerweg+ kunnen rekenen op de ondersteuning van onze studiecoaches om hun diploma te halen.

Omscholen en bijscholen voor kansberoepen

8 Economie

Als Capabel zijn er wij er trots op dat wij via onze contracten met o.a. het UWV en de gemeente Rotterdam onderwijs kunnen bieden aan mensen die zich vanuit een uitkeringssituatie moeten laten omscholen, herscholen of bijscholen om weer onderdeel uit te kunnen gaan maken van de arbeidsmarkt.

Voor het UWV doen wij dat via het Inkoopkader Scholingsdiensten. Het gaat dan om opleidingen gericht op kansberoepen voor mensen voor wie UWV re-integratieverantwoordelijkheid heeft.

De gemeente Rotterdam doet iets soortgelijks in de vorm van scholingsvouchers voor Rotterdammers bedoeld voor scholing in sectoren met veel vacatures, zoals de zorg, ICT, logistiek en techniek.

Capabel Taal: taalvaardigheid voor zelfredzaamheid en participatie

4 Kwaliteitsonderwijs 10 Ongeljikheid

Capabel Taal heeft zich het afgelopen jaar weer sterk gemaakt in Noordoost-Brabant voor het terugdringen van laaggeletterdheid en het vergroten van zelfredzaamheid van mensen.

Deze opdracht geven we al sinds 2020 met veel plezier vorm. Samen met diverse maatschappelijke instanties hebben we daar al duizenden cursisten geholpen bij het vergroten van hun zelfredzaamheid, het verbeteren van hun participatieniveau en een verhoging van hun taal-, reken- en digitale vaardigheden.

Met de komst van vele Oekraïense vluchtelingen sinds begin 2022 hebben de gemeenten in Noordoost-Brabant er een flinke uitdaging bijgekregen. Het is belangrijk dat deze nieuwkomers (al dan niet tijdelijk) mee gaan doen in Nederland. Capabel Taal ondersteunt daarbij  door deze Oekraïense vluchtelingen de Nederlandse taal te leren.


Taalondersteuning voor re-integratie-kandidaten

Op de valreep van 2022 hebben we een mooie tweejarige opdracht gegund gekregen in de gemeente Den Haag.

Capabel Taal verzorgt hier de taalondersteuning voor re-integratiekandidaten. Goede en/of voldoende beheersing van de Nederlandse taal ziet de gemeente als één van de kwalificaties die nodig is om gelijkwaardig deel te kunnen nemen in de maatschappij, om een baan te kunnen vinden en deze weten te behouden.

Onze taaltrainingen zijn dan ook specifiek gericht op het verbeteren van de taalbeheersing van deze re-integratiekandidaten om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en hun maatschappelijke zelfredzaamheid te versterken.

SBK Opleidingen: betrokken, onderscheidend en open-minded

SBK Opleidingen is de specialist in korte opleidingen en trainingen op het gebied van techniek en veiligheid, zowel klassikaal, online als in-company.

SBK Opleidingen heeft vooral de vraag zien groeien naar de NEN 1010-opleidingen, kwaliteit in de elektrotechniek, vanwege doorgevoerde normwijzigingen.

Daarnaast heeft de organisatie er in 2022 een grote opdrachtgever bijgekregen in de brainportregio Eindhoven waar, mede vanwege het internationale karakter, kwaliteit van het onderwijs een belangrijke rol speelt.

Ook hebben de trainingen voor het veilig en efficiënt ontwerpen, inrichten en onderhouden van bouwplaatsinrichtingen voor Bouwend Nederland verder vorm gekregen. In 2022 heeft SBK Opleidingen de ruimte voor praktijktrainingen gemoderniseerd en is de ISO-certificering verlengd.

Dynamic Training: ondersteuning van kwetsbare doelgroepen

8 Economie 10 Ongeljikheid

Dynamic Training is ons Engelse dochterbedrijf  en specialist in leerwerktrajecten en op maat gemaakte trainingen rond zorg en welzijn. Dynamic is lid van de British Association for Supported Employment (BASE). De organisatie zet zich in om talent de kans te geven zich te ontwikkelen en ambities te realiseren. Talenten die het vaak niet op eigen kracht redden, omdat ze bijvoorbeeld leerproblemen ondervinden of een stoornis hebben in het autistisch spectrum. Dynamic heeft een grote staat van dienst als het gaat om het werven en begeleiden van stagiaires met specifieke onderwijsbehoeften.

We hebben ons programma lerend werken aangepast om goed te kunnen beoordelen wat deze mensen nodig hebben, op flexibiliteit, wat redelijke aanpassingen zijn, welke ondersteunende technologie nodig is en welke aanvullende coaching zij nodig hebben. 

Zo willen we ervoor zorgen dat alle deelnemers in staat zijn om succesvol een leerwerktraject te doorlopen. Zo hebben we bijvoorbeeld gebarentolken ingezet voor dove mensen. Ook zorgen we voor het opscholen van zorgpersoneel en doen we veel voor de National Health Service.

Het afgelopen jaar hebben we daarnaast in opdracht van de stichting onderwijs en opleiding ook voorlichting gegeven aan aanbieders en werkgevers over redelijke aanpassingen op de werkplek, flexibiliteit en beschikbare financiering om een inclusieve aanpak te waarborgen.


Kort & krachtig, daar gaan we voor

Capabel Onderwijs brengt al 30 jaar een leven lang ontwikkelen voor iedereen in de praktijk! Dit doen we met erkende en korte beroepsopleidingen. Met onze uitgebreide kennis en ervaring van arbeidsmarktgerichte scholing voor volwassenen, richten wij ons bij voorkeur op die sectoren en kansberoepen waar de arbeidsmarkt om vraagt. Met een erkend diploma of certificaat op zak wordt het voor onze studenten nog eenvoudiger om duurzaam betaald werk te vinden of houden. Ook onze kennis van doelgroepen is groot, zoals van herstarters na een eerder onafgemaakte opleiding, anderstaligen, zij-instromers en omscholers. In de ontwikkeling van alle opleidingen houden wij rekening met de karakteristieken van de doelgroep in combinatie met de eisen van het werkveld. Onze studenten willen gewoon zo snel mogelijk hun (aanvullende) diploma of certificaat halen. Daarom focussen we op wat voor hen nú belangrijk is en creëren we samen de beste mogelijkheden met korte & krachtige opleidingen!


Rapportkaart Domein Onderwijs

 • Score student- en cursisttevredenheid
  7,8
 • Klanttevredenheid Capabel Taal
  9,5
 • Hoger diplomarendement
  10%
 • Studenten & cursisten volgen een opleiding
  12.000
 • De gemiddelde studieduur verkort met
  4 weken
 • Mbo-diploma’s uitgereikt
  2.000

Domein Werk

Calder Werkt (NL) en Alexander Calder arbeidsintegratie (BE) blikken met trots en plezier terug op 2022. Het was een mooi jaar waarin we veel bereikt hebben in uiteenlopende opdrachten en voor veel verschillende doelgroepen. Van mensen die vastlopen in hun loopbaan tot mensen met psychische problemen die hen in de weg staan bij het vinden van werk. En van statushouders die mee willen doen in Nederland tot leerkrachten die aan de zijlijn zijn komen te staan en weer van betekenis willen zijn. Meer kandidaten dan ooit vonden via de begeleiding van Calder Werkt en Alexander Calder weer een plek op de arbeidsmarkt die bij ze past en waar ze in balans zijn.

Depositphotos 247071218 XL

We hebben optimaal gebruikgemaakt van de lessons learned tijdens de pandemie en onze dienstverlening volledig hybride ingericht. Dit betekent dat een kandidaat -afhankelijk van traject, niveau en persoonlijke voorkeur- online, face2face of in een combinatie van beiden begeleid wordt. Zo sluiten we nog meer aan op de specifieke behoefte van de kandidaat en kunnen efficiënter begeleiden, waardoor er meer contacturen zijn. Bovendien hebben onze coaches in Vlaanderen en Nederland hun krachten gebundeld en een set workshops ontwikkeld die van toegevoegde waarde zijn van heroriëntatie tot plaatsing, online en op locatie.

Mensen begeleiden naar een duurzame toekomst

8 Economie

Niet voor niets zijn wij buitengewoon trots op alle medewerkers die met zoveel betrokkenheid en energie klaar staan voor onze klanten, waardoor ook wij duidelijk aansluiting vinden bij voor ons belangrijke Sustainable Development Goals (SDG) die de VN hebben geformuleerd.

Voor ons is dat allereerst vanzelfsprekend SDG 8 “Waardig werk & economische groei”, waarbij we mensen ondersteunen en begeleiden om het beste uit zichzelf te halen gericht op een duurzame toekomst.

Als voorbeeld noemen we graag de re-integratietrajecten die we voor het Participatiefonds uitvoeren, die we grotendeels online hebben aangeboden. Het Participatiefonds is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) en verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het Primair Onderwijs (PO). Deze trajecten hebben geleid tot een plaatsingspercentage van 73%, waarmee we de best presterende partner voor het Participatiefonds zijn. Dit percentage staat voor 208 door ons begeleide kandidaten die weer een betaalde baan hebben gevonden die bij hen past en waarmee zij niet langer afhankelijk zijn van een uitkering.


Het ontwikkeladvies

Ook heeft het onderzoek eind 2022 naar de effecten van onze dienstverlening onder de ruim 2.000 deelnemers aan de opdrachten van het Ontwikkeladvies klinkende resultaten opgeleverd.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 95% van de deelnemers het advies nuttig vond. Bij 75% heeft het advies geleid tot meer zelfinzicht en 50% heeft een beter beeld bij zijn arbeidskansen.

Het aantal werklozen is na het volgen van het Ontwikkeladvies met ruim 30% afgenomen en het aantal zieken is na het Ontwikkeladvies met ruim 60% afgenomen.

Dat zijn percentages die laten zien dat het geven van aandacht en regie zeer effectieve middelen zijn om mensen in hun kracht te zetten.


De arbeidsmarkt in Vlaanderen

In Vlaanderen doen we het ook nog altijd goed. De arbeidsmarkt groeit hier net als in Nederland, dus veel werkzoekenden vinden op eigen kracht een baan. De mensen die vervolgens wel bij ons worden aangemeld hebben een forse afstand tot de arbeidsmarkt als gevolg van een psychische of sociale beperking, hun achtergrond als vluchteling, een taalachterstand of een combinatie van factoren. Een lastigere doelgroep die onze coaches met veel enthousiasme hebben begeleid naar een baan met als resultaat een plaatsingspercentage van 73%, het hoogste van alle aanbieders en daar zijn we trots op.

Kansen bieden voor mensen in een achterstandspositie

10 Ongeljikheid

Een ander SDG waar we ons in domein Werk hard voor maken is verminderen van ongelijkheid. In verschillende opdrachten werken wij aan nieuwe kansen en verminderen van ongelijkheid voor mensen met een achterstandspositie. Zo zijn we in 2022 in Rotterdam gestart met activeringstrajecten voor vrouwelijke statushouders. Deze groep bestaat uit nieuwkomers in Nederland, relatief jonge vrouwen en vaak (alleenstaande) moeders die nog nooit een baan hebben gehad. Deze vrouwen leren met begeleiding van onze coaches, psychologen en rolmodellen stap voor stap meer over Nederland, Rotterdam, de rol van de vrouw in onze samenleving en welke kansen hen dat biedt. De vrouwen bouwen aan een groter sociaal netwerk, ontdekken hun talenten én leren deze te gebruiken. Ook lukt het zelfs om hen te begeleiden naar een vrijwilligersplek of een baan. De vrouwen krijgen alle tools om zich een volwaardig Rotterdammer te voelen en alle kansen te pakken die daarbij horen.

Om leren gaan met psychische belemmeringen

3 Gezondheid

Ook in Rotterdam verzorgt Calder Werkt de Mentale Trainingen, waarmee we meteen aansluiten bij de SDG Goede gezondheid en welzijn. In deze trainingen helpen we mensen met psychische problematiek om te leren gaan met de door hen ervaren beperkingen. Rode draad in de training vormt het principe Positieve gezondheid, waarbij de klant voor ons meer is dan alleen zijn problematiek.

Vanuit dit principe focussen we ons op de klant, op wat zijn leven betekenisvol maakt en op zijn veerkracht. Het is een kort en intensief traject waarin “leren omgaan met” en “eigen regie” centraal staan. Door berichten van oud-deelnemers weten we dat velen van hen inmiddels begonnen zijn met een studie of baan en actief bouwen aan hun toekomst waarin hun beperkingen hanteerbaar zijn geworden.


Rapportkaart Domein Werk

 • Klanttevredenheid werkgevers
  8,4
 • Klanttevredenheid werknemers
  8,6
 • Sociaal medische adviezen
  6.000
 • Werkzoekenden naar een nieuwe baan begeleid
  600
 • Passend onderwijsadvies jongeren
  24.000 
 • Loopbaanperspectief geboden aan werkenden en werkzoekenden
  2.500

Domein Zorg

Het jaar begon voor Max Ernst GGZ met een Big Bang; de landelijke invoering van het zorgprestatiemodel! Een stelselwijziging met een omvang die we sinds de invoering van het DBC-stelsel in 2004 niet meer hadden meegemaakt. Mede dankzij een zorgvuldige voorbereiding verliep de implementatie vlekkeloos. Onze behandelaren waren snel gewend aan de nieuwe manier van registreren, waardoor de cliëntzorg soepel door heeft kunnen lopen.

VOORSTEL FOTO DOMEIN ZORG

Een andere uitdaging was het op peil houden van de teambezetting in onze 19 vestigingen bij een zeer krappe arbeidsmarkt voor zorgprofessionals. Iets waar we moeizaam in geslaagd zijn. Gelukkig ligt het dieptepunt achter ons en is er weer sprake van groei van onze behandelcapaciteit. Zo voorzien we opnieuw in de behoefte waarbij we naast gespreksbehandeling ook medicamenteus kunnen behandelen. We merken namelijk dat dit vandaag de dag niet altijd vanzelfsprekend is.

Bestendigen van onze identiteit

Max Ernst GGZ doet ertoe. De veelheid aan behandelmogelijkheden, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, gecombineerd met een variatie aan contactmogelijkheden (face-to-face, beeldbellen of een combinatie) als ook de mogelijkheden die we hebben om cliënten wanneer nodig met medicatie te kunnen behandelen, maakt dat we uitstekend kunnen inspelen op de zorgvraag van onze cliënten. Voor de behandelaar betekent dit dat je bij Max Ernst GGZ veel ontwikkelkansen hebt. Voor elk wat wils.

Daarnaast dragen we niet alleen zorg voor onze cliënten, maar zijn we ook zuinig op ons personeel. Dit doen we via een programma gericht op boeien en binden waar professionele ontwikkeling onderdeel van is. We laten ons dan ook niet gek maken door de krapte op de arbeidsmarkt en houden vast aan onze eigen overtuiging, waarbij we cliënten behandelen die dat ook echt nodig hebben.

Ook onze zorgverzekeraars en gemeenten zien dit en kopen ieder jaar opnieuw graag zorg in waar cliënten ruimschoots tevreden over zijn, waarbij de recidive laag is en het behandeleffect hoog.

Omdenken bij wachtlijsten

Max Ernst GGZ voelt het als haar plicht vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de wachtlijsten. Om er in het huidige stelsel voor te zorgen dat de zorg toegankelijk is en van de beste kwaliteit blijft, betekent dit dat we misschien anders tegen het fenomeen wachtlijst aan moeten kijken.

De vraag naar ambulante GGZ blijft onverminderd groot en het organiseren van het aanbod een uitdaging. Het helemaal voorkomen van wachtlijsten is dan misschien onmogelijk. Toch doen ook wij er alles aan om die wachtlijsten zo kort mogelijk te houden, zonder dat onze dienstverlening aan kwaliteit hoeft in te boeten. Zo hebben we veel aandacht besteed aan de juiste zorg op de juiste plek. Enerzijds gaat het er in onze ogen om dat voorliggende problemen eerst worden opgelost alvorens wij een behandeling starten. Dit vraagt om kennis van de sociale kaart en samenwerking met aanbieders in het voorliggende veld. Anderzijds gaat het erom dat cliënten die voor behandeling in aanmerking komen bij ons op de juiste plek zijn. Dit laatste doen we via onze deelname aan transfertafels waarin GGZ-aanbieders gebruik kunnen maken van elkaars expertise.

Doorontwikkeling dienstverlening

Max Ernst GGZ wil de best presterende en duurzame landelijke speler in de ambulante GGZ zijn. Ook volgend jaar werken we onverminderd door aan deze ambities. Nu we dit eerste jaar ervaring hebben opgedaan met het zorgprestatiemodel, gaan we de focus meer en meer richten op de doorontwikkeling van onze dienstverlening, het zichtbaar maken van het resultaat en het op sterkte blijven houden van onze behandelteams.

In relatie tot de doorontwikkeling van onze dienstverlening hebben we drie belangrijke speerpunten genoteerd. Allereerst willen we het model waarbij we studenten op een laagdrempelige manier veerkrachtiger maken, een stap verder brengen, zoals u hieronder kunt lezen.

Hiermee voorzien we in de wens van de zorgverzekeraars om instroom in de GGZ te voorkomen.

Ook willen we onze online dienstverlening meer toegankelijk maken voor een nog bredere doelgroep. Daar waar het nu vooral klachtgerichte behandelingen betreft, gaan we kijken naar andere kansrijke interventies die bij tenminste dezelfde kwaliteit via een online aanbod geboden kunnen worden.

Tenslotte is er onze allesomvattende ambitie om de zorg beter te maken bij minder inzet en dus minder kosten. Hiermee willen we tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de door de VN geformuleerde Sustainable Development Goals, zoals we hieronder bij twee daarvan toelichten.


De kortste weg naar resultaat

3 Gezondheid

Al sinds onze oprichting in 2006 levert Max Ernst GGZ met haar dienstverlening een actieve en aantoonbare bijdrage aan SDG 3 via preventie, behandeling en het bevorderen van mentale gezondheid en welzijn.

Dit doen wij bovendien met een geheel eigen geluid. Zo vinden wij dat elke cliënt voldoende betrokken moet zijn bij zijn behandeling én dat elke behandelaar zich iedere sessie weer afvraagt in hoeverre zijn inzet aantoonbaar bijdraagt. Het uitgangspunt dat hierbij geldt, is dat goed, goed genoeg is. Hierbij zijn we volledig transparant als het gaat over onze inzet versus het bereikte resultaat, waarbij het ons streven is om recidive te voorkomen. En met succes! We krijgen alom veel waardering en zijn met 19 praktijklocaties inmiddels niet meer weg te denken uit het speelveld.

Voor de nabije toekomst betekent dit dat we nog meer dan de afgelopen jaren openstaan voor samenwerkingen die passen bij de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord. Dan gaat het vooral om het intensiveren van de samenwerking met en tussen ketenpartners, waarmee we tenminste proberen schadelijke wachttijden te voorkomen. Tegelijkertijd zijn en blijven we ook kritisch op de manier waarop we onze resultaten bereiken. Namelijk via de kortste weg.

Goede gezondheid en welzijn strekken zich voor Max Ernst GGZ ook uit tot onze eigen medewerkers. Werken in de zorg in het huidige tijdsgewricht betekent dat je te maken hebt met werkdruk. De zorg voor onze eigen mensen komt het komend jaar tot uitdrukking in het coachen van medewerkers die het lastig vinden om met die werkdruk om te gaan. Ervaren behandelaren koppelen we als mentoren aan collega’s die hier mee te maken hebben met als doel het werken aan duurzame inzetbaarheid.


Kansengelijkheid en participatie belangrijke thema’s

10 Ongeljikheid

Het bevorderen van kansengelijkheid en participatie in de samenleving, het mee kunnen doen, zijn twee belangrijke thema’s voor Max Ernst GGZ. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar doelgroepen die kwetsbaar kunnen zijn en waarbij uitval op de loer ligt.

Zo hebben we tijdens de coronapandemie veel ervaring opgedaan met het behandelen van studenten die in een sociaal isolement terecht kwamen met als gevolg studievertraging en –uitval. Op verschillende universiteiten en hogescholen heeft Max Ernst GGZ in deze periode studentpsychologen ondersteund bij de psychologische begeleiding van hun (buitenlandse) studenten.

Dit is niet onopgemerkt gebleven. Zo heeft ArtEZ (hogeschool voor de kunsten met locaties in Arnhem, Enschede en Zwolle) bij Max Ernst GGZ aangeklopt vanwege een groeiende behoefte aan psychologische begeleiding van haar studenten, mede als gevolg van de coronaperiode. ArtEZ wil hen voorzien van een laagdrempelige mogelijkheid tot psychologische ondersteuning.

Het gaat dan vooral om psychologische klachten die gerelateerd zijn aan de studie. Max Ernst GGZ is nu preferred supplier van deze psychologische begeleiding die bestaat uit korte interventies gericht op het vergroten van de veerkracht van de student om het risico op studievertraging of uitval te minimaliseren. Het is onze ambitie om deze ontwikkeling de komende periode verder uit te breiden.


Van betekenis voor cliënten met langdurigere problematiek

3 Gezondheid 10 Ongeljikheid

Bij Jan Arends zagen we In 2022 zowel in onze huizen voor beschermd wonen als in de ambulante begeleiding dat we van betekenis konden zijn voor cliënten die te kampen hebben met zwaardere en complexere problematiek. Die verschuiving in zwaarte van de doelgroep is een logisch gevolg van het maatschappelijk beleid binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In dit beleid wordt allereerst een beroep gedaan op lichtere vormen van zorg, de eigen kracht van de cliënt en zijn of haar sociale netwerk, voordat deze recht heeft (of aanspraak kan maken) op zwaardere zorg, zoals ambulante begeleiding, beschermd wonen of intramurale zorg. De nieuwe cliënten die bij ons instroomden hadden vaak behoefte aan meer omvattende en intensievere zorg, omdat zij eerder naar ons doorstroomden vanuit een zwaardere setting, bijvoorbeeld van intramurale zorg naar beschermd wonen bij Jan Arends, of van beschermd wonen naar ambulante begeleiding. Bij onze opdrachtgevers staat Jan Arends bekend als organisatie die affiniteit heeft met deze doelgroep en die beschikt over de expertise en kennis die nodig is om deze mensen te helpen.

Voor Jan Arends is daarbij een goede werkrelatie met onze cliënten van het allergrootste belang, juist omdat veel van onze cliënten worstelen met langdurige problematiek en veel tegenslagen in hun leven kennen. In de samenwerking willen we op basis van gelijkwaardigheid op zoek naar de dromen, talenten en krachten die onze cliënten hebben en hen kunnen helpen om te groeien en zich te ontwikkelen. Onze basishouding is daarbij gebaseerd op optimisme, openheid, vertrouwen, respect en eerlijkheid. Binnen onze begeleidingstrajecten richten we ons op het hervinden van hoop en het vergroten van de zelfredzaamheid. We gaan samen met onze cliënten actief op zoek naar zingeving en een plek in de samenleving die bij hen past. Allemaal elementen in onze aanpak die van belang zijn voor het versterken van deze specifieke groep.

Verder zijn er sinds 2021 ook meerdere cliënten bij Jan Arends in onze huizen voor beschermd wonen ingestroomd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz); een nieuwe en groeiende doelgroep. Ook dit zijn cliënten die intensievere zorg nodig hebben op meerdere leefgebieden. Meer zorgkantoren verwijzen hun cliënten naar ons door en we hebben ons aanbod voor de Wlz verder verbreed en geprofessionaliseerd, waar we bijzonder trots op zijn.

In ons werk voor deze doelgroepen staan goede gezondheid en welzijn, als ook het verminderen van ongelijkheid, centraal in alles wat we doen bij Jan Arends, waarbij we naadloos aansluiten bij SDG 3 en 10. In onze begeleidingen proberen we de bestaanszekerheid van onze cliënten te versterken door onder andere in te zetten op een structureel en toereikend inkomen, hen te stimuleren deel te nemen aan het maatschappelijk leven (sport, verenigingsleven, vrijwilligerswerk, etc.). Hier horen zaken bij als het op orde brengen van sociale voorzieningen, zoals opnieuw inschrijven bij een zorgverzekeraar en het regelen van een identiteitsbewijs.

Tenslotte hebben we in verschillende gemeenten wederom een belangrijke bijdrage geleverd aan de jeugdhulp. Zo zijn we vanuit Jan Arends betrokken bij het landelijk programmateam Toekomstscenario Jeugd en Gezinsbescherming, waarmee we een actieve bijdrage leveren aan de transitie die vanuit de ministeries voor VWS en Veiligheid & Justitie in gang gezet zijn. Ook waren we net als in 2021 van betekenis in de forensische zorg, voor zowel volwassenen voor de Dienst justitiële inrichtingen (DJI) als voor jeugdigen via de Raad voor de kinderbescherming.


Meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen: wendbaar en innovatief

4 Kwaliteitsonderwijs 8 Economie

Jan Arends heeft in 2022 fors ingezet op deskundigheidsbevordering van onze medewerkers om onze doelgroep nog beter te kunnen ondersteunen. Dit doen we met het organiseren van Jan Arends kennisdeeldagen. Het afgelopen jaar hebben de ambulante teams hun deskundigheid vergroot op het gebied van motiverende gespreksvoering en is in de teams Beschermd wonen een begin gemaakt met de Krachtwerk-methodiek. Gezien de al eerder beschreven verzwaring van de doelgroep bieden deze kennisdeelmiddagen onze medewerkers handvaten om onze cliënten nog beter te kunnen begeleiden.

In 2022 moesten we jammer genoeg soms selectiever zijn met de instroom van bepaalde cliënten. Om deze cliënten toch professioneel te kunnen verwelkomen bij Jan Arends, hebben we de keuze gemaakt om onze visie op zorg en de doelstellingen van onze zorg aan te scherpen. Vervolgens hebben onze medewerkers onder andere trainingen gevolgd om deze visie naar de dagelijkse praktijk te kunnen vertalen en hun kennis en kunde te versterken. Zo kunnen zij hun cliënten optimaal ambulant of in een Jan Arendshuis begeleiden en samen met de cliënt de doelen behalen.

Partnerschap met opdrachtgevers

17 Partnerschap

Veel van onze cliënten hebben te kampen met problemen op verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld huisvesting, psychische problemen, relationele problemen, schulden of verslaving. In de praktijk van alle dag blijkt het vaak een uitdaging om de verschillende vormen van behandeling en begeleiding waar een cliënt mee te maken heeft bij elkaar te brengen en op elkaar af te stemmen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot overlap en miscommunicatie. Voor onze complexe doelgroep, wordt goede samenwerking met netwerkpartners dus steeds belangrijker. Samen kunnen we, ieder vanuit onze eigen expertise, de vaak complexe hulpvraag en problematiek van onze cliënten zo goed mogelijk beantwoorden.  

Het belang van partnerschap zien we in 2022 dan ook regelmatig terug in de wijze van contractering, zodat cliënten zorg kunnen krijgen in de volle breedte die zij nodig hebben.

In Almere bijvoorbeeld, waar we in 2022 opnieuw zijn gegund, zijn er veel minder aanbieders gecontracteerd en wordt van deze aanbieders veel meer verwacht in de samenwerking. Ook de gemeente heeft hierin een belangrijke en veranderende rol als samenwerkingspartner en veel minder als opdrachtgever. Zo hebben we als aanbieder meer invloed op de besluitvorming, wat de dienstverlening aan de cliënten ten goede komt.

Andere gemeenten werken bijvoorbeeld toe naar het contracteren van een consortium van aanbieders die op alle leefgebieden een compleet zorgaanbod aan de cliënt kunnen bieden. We zien dit bijvoorbeeld terug in onze opdracht voor jeugdhulp in Tilburg.

 

Goede samenwerking Beschermd Wonen in Groningen

In deze case gaan we in gesprek met Tony van Eeden, contractmanager Beschermd Wonen van gemeente Groningen over hoe o.a. de Sustainable Development Goals terugkomen in het dagelijks werk en het waardegericht samenwerken. 

Klantcase Gemeente Groningen - Jan arends


Rapportkaart Domein Zorg

Max Ernst GGZ

 • Behandeleffect/daling klachtniveau gemeten met de SQ-48
  17,5 punten
 • Cliënttevredenheid gemeten met de CQI
  8,4
 • Beoordeling op Zorgkaart NL
  8,3
 • Aantal cliënten in zorg
  6.420 
 • Aandeel volwassen cliënten
  87%
 • Aandeel cliënten kinderen en jeugd
  13%
 • Aantal medewerkers
  138 

Jan Arends 

 • Percentage cliënten met tevredenheid goed en hoger
  90%
 • Percentage cliënten met snellere stijging op ZRM t.o.v. 2021
  20%
 • Cliënten begeleid in onze beschermde woonvoorzieningen
  164
 • Aantal volwassen cliënten die wij ambulant hebben begeleid
  1.222
 • Aantal jeugdige cliënten die wij ambulant hebben begeleid
  278
 • Aantal cliënten begeleiding kunnen bieden in plaats van behandeling, in verband met wachtlijsten GGZ
  85
 • Aantal cliënten die we via proefwonen succesvol hebben toegeleid van beschermd wonen naar zelfstandig wonen
  11
 • Aantal medewerkers
  249
 • Aantal verlengingen, nieuwe contracten en gunningen in 2022
  52

Stichting Nav-Jeevan

Een project met een ziel. Nav-Jeevan betekent nieuw leven en dat is ook precies wat Nav-Jeevan beoogt: onderdak en scholing voor de straatkinderen van Nagpur in India om hen te helpen een nieuw leven op te bouwen. Calder Holding en alle medewerkers hebben zich van meet af aan verbonden aan dit project dat een initiatief is van Annelies van de Ven, voormalig directielid van Calder.

2

Tijdens haar reizen door India zag zij de schrijnende armoede. De beelden en het gevoel hier iets aan te moeten doen, lieten haar niet meer los. Zo ontstond het idee een project te starten voor de allerarmsten in Nagpur. In de afgelopen 20 jaar is al heel veel gerealiseerd. Inmiddels staat er een school met de status Junior College waar kinderen en jongeren van 3 tot 20 naar school kunnen.

Elke dag gaan hier 400 kinderen naar school. Naast onderwijs zorgt de stichting ervoor dat deze kinderen voldoende te eten krijgen. Veel van de kinderen hebben niets of niemand om op terug te vallen en Nav-Jeevan zag het als haar taak om ook hierin te voorzien. We verdubbelen elke euro die de medewerkers aan Nav-Jeevan doneren en zijn daarmee de belangrijkste donateurs.

Daarnaast geeft Capabel Onderwijs elk jaar een opleiding cadeau in de campagne “Wie verdient een krachtig cadeau?”, waarbij iedereen genomineerd kan worden om een compleet gratis opleiding te volgen bij Capabel. Capabel Onderwijs matcht de waarde van de mbo-opleiding tijdens deze campagne met een extra bijdrage aan Nav-Jeevan.


Key figures: een krachtig bedrijf

Na twee jaren die voor een belangrijk deel in het teken stonden van de coronapandemie, lag onze focus in 2022 weer volledig op de groei van onze dienstverlening, het grijpen van kansen en het ontplooien van nieuwe initiatieven. De gezonde uitgangspositie van ons bedrijf, met een stevig eigen vermogen, heeft altijd al gezorgd voor veel vertrouwen bij het ondernemen.

Campaign Creators Pypeceajezy Unsplash

Tegelijkertijd ging er ook dit jaar als altijd veel aandacht uit naar de kwaliteit, inclusief het inhoudelijke resultaat, van onze dienstverlening en de tevredenheid van onze studenten, cliënten en opdrachtgevers; belangrijke indicatoren voor een organisatie die werkt in de domeinen Onderwijs, Zorg en Werk. De verdieping en verbreding van onze dienstverlening in deze domeinen hebben wederom geleid tot mooie resultaten en een versterking van onze positie. Opnieuw konden we voor tienduizenden mensen van betekenis zijn: van het behalen van een erkend diploma of het volgen van een GGZ-behandeling, tot het vinden van een nieuwe baan of een veilig thuis.

En dus kijkt Marcel Lekkerkerker, directeur van Calder Holding, met een tevreden gevoel terug op het jaar 2022. De totale omzet van de groep bedraagt €60 miljoen. Het resultaat na belastingen is uitgekomen op €6,3 miljoen. Met een groei van 40% is dat substantieel hoger dan in 2021, een mooie continuering van de stijgende lijn die we in 2019 hebben ingezet. Complimenten voor iedereen, want dankzij de inzet, flexibiliteit en innovatieve kracht van onze medewerkers hebben we deze mooie resultaten weten te bereiken. We zien het komende jaar dan ook met vertrouwen tegemoet, waarbij we ons richten op verbreding en groei en tegelijkertijd de focus blijven houden op een excellente levering voor onze opdrachtgevers, studenten en cliënten.

Overzicht

Onderwerp 2022 2021
Geconsolideerde omzet € 60,1 miljoen € 55,5 miljoen
Resultaat na belastingen € 6,3 miljoen € 4,5 miljoen
Eigen vermogen € 31,2 miljoen € 27,0 miljoen
Solvabiliteit 72 % 72 %
Aantal medewerkers 750 700

Domein Onderwijs in 2022

In het domein Onderwijs hebben we een mooi jaar achter de rug, met een mooie groei in omzet en resultaat. Het onderwijsdomein was in 2022 in omzet het grootste onderdeel van de groep. De ingezette verbreding van ons opleidingsaanbod en de uitbreiding naar andere beroepssectoren, hebben ertoe geleid dat we in onze vestigingen in het land veel nieuwe studenten mochten verwelkomen. Trots zijn we op onze nieuwe locaties in Amersfoort en Hengelo, die we in het najaar hebben geopend.

Ook ons afstandsonderwijs zorgde ervoor dat duizenden studenten met een diploma of certificaat op zak hun positie op de arbeidsmarkt konden versterken en van meerwaarde kunnen zijn voor werkgevers in de drogisterij, techniek en beveiliging. Voor mensen die minder zelfredzaam zijn, zetten onze docenten zich in diverse projecten in het land in om basisvaardigheden en beroepsvaardigheden te versterken, bijvoorbeeld in de volwasseneneducatie in de regio Noordoost Brabant, beroepsopleidingen voor het Rotterdams Scholingsfonds en UWV en sinds vorig jaar ook in een nieuwe opdracht voor uitkeringsgerechtigden van de gemeente Den Haag.

We zijn er trots op dat we met deze projecten ook veel Oekraïense vluchtelingen bereiken en voor hen van betekenis kunnen zijn. Last but not least hebben we ook in Engeland met onze leerwerktrajecten in met name zorg en welzijn een mooie groei weten te realiseren.

Domein Werk in 2022

Het domein Werk realiseerde in 2022 een mooie groei in omzet en resultaat. In het domein Werk zagen we in 2022 de instroom van klanten sterk toenemen.

Onze ontwikkeladviezen in de zorg worden bijzonder op prijs gesteld, wat we terugzagen in de stijgende aantallen. Verder zijn we met een groeiend aantal contracten inmiddels de specialist in de uitvoering van medische diagnoses voor klanten van gemeenten.

Ook het Participatiefonds heeft weer meer re-integratiekandidaten bij ons aangemeld. Daarnaast zagen we in 2022 zowel in Nederland als in België recordhoogtes aan plaatsingspercentages van door ons begeleide werkzoekenden, waarmee we in veel gevallen de best presterende partner zijn voor onze opdrachtgevers.

Door onze goede prestaties hebben we onze bestaande opdrachten weten te consolideren en daarnaast hebben we mooie nieuwe contracten aan ons portfolio toegevoegd, o.a. voor medische advisering voor inwoners van de gemeente Den Haag en een landelijke re-integratieopdracht voor het ministerie van Defensie.

Domein Zorg in 2022

Onze zorgbedrijven leverden in 2022 stabiele financiële prestaties. In het domein Zorg leverden onze meer dan zesduizend behandelingen wederom aansprekende resultaten op.

De aandacht voor de doorontwikkeling van ons behandelaanbod maakte dat cliënten onze dienstverlening met hoge cijfers hebben gewaardeerd en dat ook ons gerealiseerde behandeleffect blijvend hoog is.

De zorgverzekeraars spraken hun waardering uit voor het feit dat we een complete en volwaardige behandeling bieden. Sinds de coronapandemie is de toenemende vraag naar psychologische begeleiding van studenten opvallend. Vorig jaar zijn we hiervoor een samenwerking aangegaan met ArtEZ, hogeschool voor de kunsten.

Verder stond 2022 in het teken van de implementatie van het zorgprestatiemodel, die door een gedegen voorbereiding soepel is verlopen. Onverminderd maken we ons sterk voor mensen die zorg en begeleiding nodig hebben om weer stevig in het leven te kunnen staan.

Opdrachtgevers en cliënten waarderen onze inzet in de Jan Arendshuizen, waarmee we meer dan honderd beschermde woonplekken bieden aan mensen die nog niet zelfstandig kunnen leven. Samen met onze ambulante begeleiding voor volwassenen en jeugd hebben we hierin een stabiel jaar achter de rug.


Vooruitblik

In 2023 zetten we onze succesvolle koers van 2022 door, waarbij we ruimte zien voor verdere groei en creatie van meer maatschappelijke toegevoegde waarde. We realiseren een verdere verbreding en uitbreiding in het domein Onderwijs en continueren hier de focus op kwaliteit en tevredenheid. In het domein Werk hebben we een mooie orderportefeuille en concentreren ons op een nog betere dienstverlening, verdere specialisatie en nieuwe gunningen. In het domein Zorg continueren we de focus op de doorontwikkeling van onze dienstverlening, het uitbreiden van onze teams en streven we naar bezetting van alle plekken in onze huizen voor beschermd wonen.

P1010443

We blijven fors inzetten op innovatie, nieuwe producten en de verbreding van ons aanbod, om zo voor nog meer cliënten, studenten en opdrachtgevers van meerwaarde te kunnen zijn. We hebben een forecast opgesteld die groei laat zien, ambitieus maar realistisch. We verwachten een groei van 10% in aantallen studenten en cursisten in het domein Onderwijs, 10% meer cliënten te begeleiden in het domein Zorg en 15% meer cliënten in de advisering en bemiddeling in het domein Werk. Met onze robuuste financiële positie, oog voor kwaliteit en bewezen innovatiekracht zien we het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet.

In 2023 willen we onze maatschappelijke meerwaarde nog beter meetbaar en inzichtelijk maken en de resultaten op dit vlak uitlichten. Het belang van duurzaamheid en maatschappelijke toegevoegde waarde, zoals ook de Sustainable Development Goals (SDG) die vertegenwoordigen, wordt immers met het jaar groter. Ook wij als Calder Holding dragen hier ons steentje aan bij, zoals u in dit report al heeft kunnen lezen.

Maatschappelijke doelen

Onderwijs

 • Continueren van de focus op kwaliteit, zodat nog meer cursisten en studenten hun diploma kunnen halen in een zo kort mogelijke tijd.
 • Verder verhogen van de tevredenheid van medewerkers, studenten, cursisten, opdrachtgevers en leerbedrijven.
 • Groei van de studentaantallen op de nieuwe vestigingen in Amersfoort en Hengelo.
 • Meer keuze in ons aanbod in de vak- en brancheopleidingen, ook in andere vakgebieden, zodat nog meer studenten via Capabel Onderwijs een erkend diploma kunnen halen.
 • Verdere groei in het opleiden van omscholers met de Flexibele Leerweg+, zodat zij duurzaam aan de slag kunnen gaan of blijven in kansberoepen.

Werk

 • Continueren van focus op kwaliteit en doorontwikkeling van de dienstverlening in samenspraak met opdrachtgevers en kandidaten.
 • Succesvolle implementatie van onze twee nieuwe opdrachten voor het ministerie van Defensie en de gemeente Den Haag waarmee we een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan een optimale arbeidsparticipatie.
 • Verdere verbetering van het plaatsingspercentage zodat nog meer mensen een zinvolle bijdrage aan de arbeidsmarkt kunnen leveren.
 • Verder verhogen van de tevredenheid van medewerkers, kandidaten, werkgevers en opdrachtgevers
 • Focus op continuïteit van dienstverlening in België voor onze kandidaten, opdrachtgevers en medewerkers waardoor we nog meer mensen vanuit een uitkering aan een baan kunnen helpen.

Zorg

 • Verdere samenwerking tussen Jan Arends en Max Ernst GGZ op het snijvlak van behandeling en begeleiding.
 • Voortzetten deelname landelijk programmateam Toekomstscenario Jeugd en gezinsbescherming en zo een bijdrage leveren aan de transitie binnen jeugdzorg.
 • Doorontwikkeling psychologische ondersteuning studenten en verbreden naar meer onderwijsinstellingen.
 • Doorontwikkeling van ons triagemodel om zo mismatch en onnodig wachten te voorkomen.
 • Ontwikkeling dashboard om de behandeling in beeld te brengen op basis van meetbare criteria gericht op bewustwording om de kwaliteit nog verder te vergroten.
 • Intensievere samenwerking ketenpartners ter voorkoming van schadelijke wachtlijsten.
 • Ontwikkeling van onze begeleidingskwaliteit meer gericht op een krachtgerichte begeleidingsstijl die herstelondersteunend werkt.
 • Vergroten van de kwaliteit van leven bij onze doelgroep vanuit de Wet Langdurige Zorg.

Samen naar een duurzame toekomst

Social mobility report 2022

P1010456